ഗരുഡ മന്ത്രം

 

ഹരി ഓം :

അസ്യാഃ ശ്രീ മഹാഗരുഡ
ബ്രഹ്മ വിദ്യായാ
ബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ ഗായത്രിഛഛന്ദഃ
ശ്രീ ഭഗവാന്‍ മഹാ ഗരുഡോ
ദേവതാ ശ്രീ മഹാ ഗരുഡ പ്രിത്യര്‍ത്ഥേ
മമ സകല
വിഷ വിനാശനാര്‍ത്ഥേ ജപേ വിനിയോഗ.

ഓം നമോ ഭഗവതേ അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ

ശ്രീ മഹാ ഗരുഡായ തര്‍ജ്ജനിഭ്യാം സ്വാഹാ

പക്ഷീന്ദ്രായ മധ്യമാഭ്യാം വഷട്‌

ശ്രീ വിഷ്ണുവല്ലഭായ അനാമികാഭ്യാം ഹും

ത്രൈ ലോക്യ പരി പൂജിതായ കനിഷ്ടികാഭ്യാം ഖൌഷട്‌

ഉഗ്ര ഭയങ്കര കാലാനലരൂപായ കര തല കര പൃഷ്ഠാഭ്യാം ഫട്‌

ഏവം ഹൃദയാദി ന്യാസഃ
ഭൂര്‍ ഭുവഃ സുവരോമിനി ദിഗ്‌ബന്ധഃ

Advertisements

About കോഴിപ്പുറത്ത്

ജനനം : 1968 സ്തലം : ഒറ്റപ്പാലം വിദ്യഭ്യാസം : ഒറ്റപ്പാലം NSS College B Com 1998 Pass out. ജീവിതം : പ്രവാസി
This entry was posted in ഭക്തി. Bookmark the permalink.

5 Responses to ഗരുഡ മന്ത്രം

 1. സുമേഷ്.എം പറയുക:

  വളരെ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന മന്ത്രമാണിത്……… നന്ദി!!

 2. മഹി പറയുക:

  വളരെ നല്ല കാര്യം ആണ് ഇത് ഇത് അരും ദുരു ഉപയോഗം ചെയ്യരുത്

 3. Kumar പറയുക:

  കോഴിപുറതിനു പ്റണാമം

 4. വിഷ്ണു പറയുക:

  ഇതിൽ മന്ത്രം എവിടെ

 5. സുരേഷ് പറയുക:

  ഗരുഡ പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രം പറഞ്ഞു തരുമോ?

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w